Jenaplan onderwijs en het Winkeltheater

Het Winkeltheater wil middels het maken van amateurkunst en community-art jongeren een stukje verder op weg helpen naar zelfstandigheid. Docenten helpen leerlingen constructief en vredig omgaan met verschillen, zodat er ruimte en stimulans is voor ieders identiteitsontwikkeling. Het Winkeltheater is hierin een (oefen)maatschappij die zoveel mogelijk lijkt op de maatschappij waarin we leven. Daarom zijn naast jongeren ook, volwassenen en senioren betrokken en zitten leerlingen met en zonder een beperking zoveel mogelijk  samen in een groep. Leerlingen worden uitgedaagd om van elkaar te leren en waar nodig voor elkaar te zorgen. Samen zijn leerlingen en de docent verantwoordelijk voor de sfeer, zodat ieder kind op het eigen niveau kan leren en presteren.