“Creativity takes courage” 

– Henri Matisse 

Welkom op de website van het Winkeltheater. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om middels een nieuwe site je een kijkje in onze keuken te geven. Het Winkeltheater is vaste partner van Stichting Heuvelrug Theater bij de realisatie van hun projecten, zoals Theater na de Dam en de alliantie Heuvelrug JONG! 

In 2010 opende het Winkeltheater, toen nog jeugdtheaterschool Driebergen. In de daaropvolgende jaren groeide het Winkeltheater uit tot een platform voor amateurkunst. Er zijn lessen cross-overprojecten binnen de disciplines theater, film, dans, muziek en beeldende kunst.  

Kinderen en jongeren tussen de 6 en 24 jaar zijn op wekelijkse basis welkom om deel te nemen aan projecten. Ook voor volwassenen bieden we regelmatig cursussen op projectbasis. 

“Ieder kind is een kunstenaar.
De uitdaging is om dat vast te houden
als je ouder wordt.” 

–  Pablo Picasso

Jenaplanonderwijs en het Winkeltheater.

 Het Winkeltheater wil middels het maken van amateurkunst en community-art jongeren een stukje verder op weg helpen naar zelfstandigheid. Docenten helpen leerlingen constructief en vredig omgaan met verschillen, zodat er ruimte en stimulans is voor ieders identiteitsontwikkeling. Het Winkeltheater is hierin een (oefen)maatschappij die zoveel mogelijk lijkt op de maatschappij waarin we leven. Daarom zijn naast jongeren ook, volwassenen en senioren betrokken en zitten leerlingen met een beperking niet bij elkaar in een G-team, maar verspreid over de klassen. Leerlingen worden uitgedaagd om van elkaar te leren en waar nodig voor elkaar te zorgen. Samen zijn leerlingen en de docent verantwoordelijk voor de sfeer, zodat ieder kind op het eigen niveau kan leren en presteren.