Kunst in het hart van de samenleving

Het Winkeltheater is sinds de oprichting in 2010 uitgegroeid tot een platform voor amateurkunst. Sinds 2016 zijn we gevestigd op de Traaij. Er zijn lessen cross-overprojecten binnen de disciplines theater, film, dans, muziek en beeldende kunst. Bekijk het cursusaanbod.

Ontwikkel je eigen ideeën
Heb jij een plan voor een voorstelling, cursus of onderzoek dat je wil doen? Zoek je hulp bij de realisatie van je project of het aanvragen van subsidie? In samenwerking met Stichting Heuvelrug Theater kunnen we je helpen om je plannen te realiseren. Voorbeelden van lokale initiatieven zijn o.a. de podcast Draken en Duinen en de zomercursus fotografie voor jongeren.

Team
kernteam
Kamiel van der Laan – Artistiek & zakelijk leider
Esther Veefkind – Projectleider & regisseur
Olaf Brands – Theaterdocent
Kimberley Arnoldus – Dansdocent
Charlotte Steenbrink – Zang
Sofie Jonker – student Pedagogiek
Ida van Duuren – Advies

gastdocenten
Margo van Biezen – Zang
Bas Verheijden – Muzikale begeleiding
Jan Diederen – Theatervormgeving
Mirte Mosselman – Theatervormgeving (stage)
Dennis Jehee – Theater na de Dam
Finigan Rasch – Fotografie

partner:
Ada Knol – Biodanza

Jenaplanonderwijs en het Winkeltheater.

Het Winkeltheater wil middels het maken van amateurkunst en community-art jongeren een stukje verder op weg helpen naar zelfstandigheid. Docenten helpen leerlingen constructief en vredig omgaan met verschillen, zodat er ruimte en stimulans is voor ieders identiteitsontwikkeling. Het Winkeltheater is hierin een (oefen)maatschappij die zoveel mogelijk lijkt op de maatschappij waarin we leven. Daarom zijn naast jongeren ook, volwassenen en senioren betrokken en zitten leerlingen met een beperking niet bij elkaar in een G-team, maar verspreid over de klassen. Leerlingen worden uitgedaagd om van elkaar te leren en waar nodig voor elkaar te zorgen. Samen zijn leerlingen en de docent verantwoordelijk voor de sfeer, zodat ieder kind op het eigen niveau kan leren en presteren.